Vārda dienas

Vārda diena ir diena, kad tiek svinēta kādas personas kalendārā ierakstītā vārda diena. Vārda dienas svinēšana nav vienlīdz pieņemta visās pasaules valstīs.

Vārda dienas atzīmēšanas pirmsākumi saistāmi ar agrīno kristiešu tradīciju katru dienu pieminēt kādu svēto. Svētajiem viduslaikos tika piešķirtas savas dienas (Svēto kalendārs), kad tie tika slavināti.

Parasti jaundzimušajam vārdu piešķīra kristīšanas dienā, izvēloties viņa dzimšanas dienā svinamā svētā aizbildņa vārdu.

18. gadsimtā Zviedrijā sāka izdot oficiālu vārda dienu kalendāru. Pamazām šī tradīcija kļuva populāra citās Eiropas valstīs.

Vēlāk daudzās zemēs, arī Latvijā, svēto kalendārus papildināja ar vietējiem personvārdiem.

Share on facebook
Facebook
Close Menu
Labdien!
Close Panel